Zwerm

Anaya haalde een sleutelbos uit haar zak en zocht gejaagd naar de goede sleutel. Ze fronste haar wenkbrauwen.
“Wat is er?” vroeg hij.
“Ik weet niet welke het is…”
Ze probeerde een kleine sleutel in het slot van de lift te steken.
Hij paste niet.
Angstig keek Seth om naar de gang. Er waren nog geen bewakers.
Maar dat zou niet lang meer duren met dat blèrende alarm.

Lees verder